Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim 2. Suresi, Kuran-ı Kerim 2. cüz, Kuran 26. Sayfa - Bakara Suresi - 26. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Bakara Suresi - 286 ayettir
* Kuran-ı Kerim 26. sayfa / 2. Cüz
* Bakara Suresi - 26. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 26. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Bakara suresi 177. Ayet - İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır İşte bunlar, doğru olanlardır İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir
Bakara suresi 178. Ayet - Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır41
Bakara suresi 179. Ayet - Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz
Bakara suresi 180. Ayet - Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı42
Bakara suresi 181. Ayet - Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 26. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam