Kuran-ı Kerim, KuranSearch Engine - Turkey Directory
Nebe Suresi, Kuran-ı Kerim 78. Suresi, Kuran-ı Kerim 30. cüz, Kuran 582. Sayfa - Nebe Suresi - 2. sayfa Suresi


KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsü
* Nebe Suresi - 40 ayettir
* Kuran-ı Kerim 582. sayfa / 30. Cüz
* Nebe Suresi - 2. sayfa

   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 582. sayfa -  >>  sonraki sayfa


Nebe Suresi 31 32 33 ve 34. Ayet - Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
Nebe Suresi 35. Ayet - Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
Nebe Suresi 36 37 ve 38. Ayet - Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Nebe Suresi 39. Ayet - İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Nebe Suresi 40. Ayet - Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.


Nâzi’ât Suresi


Bismillahirrahmânirrahîm
Naziat Suresi 1. Ayet - Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,
Naziat Suresi 2. Ayet - Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,
Naziat Suresi 3. Ayet - Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,
Naziat Suresi 4. Ayet - Derken, öne geçenlere,
Naziat Suresi 5. Ayet - Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).
Naziat Suresi 6 ve 7. Ayet - Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
Naziat Suresi 8. Ayet - O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.
Naziat Suresi 9. Ayet - Onların gözleri (korku ile) inecektir.
Naziat Suresi 10. Ayet - Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?"
Naziat Suresi 11. Ayet - Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?
Naziat Suresi 12. Ayet - Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür dediler.
Naziat Suresi 13. Ayet - Hâlbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.
Naziat Suresi 14. Ayet - Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
...............................

Dünya
Kainat içinde, toz tanesinin Dünyada kapladığı alan
kadar yer kaplar,Ya "SEN"
bu toz tanesi içinde ne kadar yer kaplıyorsun ?

Bunu düşün ve ... "GURURLANMA, KİBİRLENME"
kimseyi aşağılama ve hor görme ...!!   
Sayfa Çevir
önceki sayfa  << 582. sayfa -  >>  sonraki sayfa


"Kuran-ı Kerim" de Ara

KÂBE-İ MUAZZAMA - uydu görümtüsüTESETTUR / İSLAMİ OTELLER                  


BU WEBSİTESİ - Buildturkey.com - TARAFINDAN HAZIRLANIP, SUNULMAKTADIR
Websitemiz de hatalarımız varsa yada isteklerinizi bizimle paylaşın, "infoa@mynet.com" adresine de email gönderebilirsiniz

Follow @rww on Twitter


kuransuresiayet.com, reklam